Information om behandling av personuppgifter

Vid kontakt med Hertzska Villan förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Besökaren kan frivilligt via vårt kontaktformulär lämna sina personuppgifter. Vid användning av  kontaktformulär samlar Hertzska Villan in följande personuppgifter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Hertzska Villan. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Hertzska Villan för vilket ditt ändamål gäller. Vid sådant återkallande av samtycke kommer Hertzska Villan att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

Har du frågor om behandling av personuppgifter på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss.